Eigen loopbaan regisseur

Eigen loopbaan regisseur


Loopbaancoaching

Zelf ontdekken hoe je loopbaan een nieuwe impuls te geven; dat is de kern van loopbaancoaching. Je gaat op zoek naar onder andere je drijfveren, je kwaliteiten, je interesses, je leerstijl. Deze vormen het uitgangspunt om je loopbaan verder te ontwikkelen. Jij staat centraal en trekt de conclusies hoe je verder wil met je carrière. Je hebt een duidelijk beeld gekregen van je talenten, van je toekomstdoelstellingen en je beschikt over een plan van aanpak hoe je doelen te bereiken. Dit doe je, ondersteund door QPPS, in een 6-tal individuele gesprekken.


Gratis ontwikkeladvies voor 45+ werkenden


Ontwikkeladvies hoezo?


Je hebt het prima naar je zin op je werk. Leuke collega’s en werk waar je goed in bent.


Geschikte werktijden en een salaris waar je tevreden mee bent. Kortom, een goede werkplek voor jou. Wel word je een jaartje ouder en de veranderingen op het werk blijven doorgaan.


Maar hoe ziet dit er over tien jaar uit? Kun je je huidige werk tot de nieuwe AOW-leeftijd volhouden? Bestaat je werk dan nog wel? Hoe kun je werken leuk houden? Zou je misschien niet iets heel anders willen? Wat zijn dan de mogelijkheden? En welke stappen kun je dan nemen?


Het ontwikkeladvies voor 45-plussers biedt de mogelijkheid om met een professionele loopbaanadviseur, zonder verplichtingen, over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken.


Ontwikkeladvies, wat heb je eraan, wat levert het op?


Tijdens het Ontwikkeladvies krijg je kosteloos, een op maat gemaakt advies van een loopbaanadviseur. Tijdens een drietal


gesprekken, zullen je persoonlijke kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal staan.

Na het volgen van het Ontwikkeltraject heb je een bruikbaar Ontwikkelplan opgesteld dat je meer zicht geeft over wat de toekomst voor jou brengt.


Hiermee krijg je een beter beeld van wat je wilt, kunt en wat jouw mogelijkheden zijn om te zorgen dat je prettig werkend je AOW-leeftijd kunt bereiken.Loopbaananalyse

Heb je meer behoefte aan een snelle analyse van je loopbaanmogelijkheden op basis van objectief gemeten kernpunten, dan bieden wij een aantal gerichte testen die je inzicht verschaffen om tot een nieuwe loopbaanstap te komen. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt in onderling overleg een pakket van een of meerdere testen samengesteld, die het best op jouw vraagstelling aansluiten. Door middel van de uitslagen van deze testen ontstaat een duidelijk en meetbaar beeld over je profiel in relatie tot je loopbaanontwikkeling. Deze online testen kun je thuis maken.


Nadat je de testen hebt gemaakt, ontvang je van ons deskundige, persoonlijke feedback, waarna je een helder beeld hebt van je carrière mogelijkheden.

Meten is weten

Mobiliteitsindicator


De Mobiliteitsindicator brengt in kaart hoe het is gesteld met jouw actuele en potentiële mobiliteit; Wat trekt je aan in een andere functie. De Mobiliteitsindicator is ontwikkeld om in kaart te brengen in welke mate jij je op dit moment op de arbeidsmarkt oriënteert of beweegt en in hoeverre jij je gebonden voelt aan je huidige werk. Wij gebruiken de Mobiliteitsindicator om bij start van een loopbaantraject de kans van slagen te bepalen en het traject zo in te richten dat die kans vergroot wordt. Dit is relevant bij interne mobiliteit, re-integratie en outplacement.


Oriëntatie op je loopbaanmogelijkheden met de Loopbaan Inzicht vragenlijst


De LIV verschaft je inzicht in je loopbaanmogelijkheden. Op basis van je interesses, vaardigheden, en persoonskenmerken komt er een profiel naar voren dat richting geeft aan eventuele loopbaankeuzes. Ga ik werken of ga ik verder studeren? De LIV is een uitstekende start van een keuze voor scholieren die hun opleiding gaan afronden en totaal geen idee hebben hoe nu verder. Maar ook voor mensen die een baan hebben en zich afvragen “Is dit het nu?” en willen onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn dan alleen het werk dat ze doen.Tenslotte is de LIV een uitstekend hulpmiddel voor mensen die met de VUT gaan of met pensioen, die zich ook na hun arbeidsleven willen blijven ontwikkelen en maatschappelijk betrokken willen zijn.